50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก (CRK) ถึง เซ็นทรัล โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#3K776
00:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
04:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 50 นาที
#MI412
09:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
11:35
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 20นาที
#5J607
06:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
08:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 25นาที
#5J150
06:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 30 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 55นาที
#3K780
06:40
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
10:20
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 20 นาที
#MI416
17:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
20:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 50นาที
#KA356
10:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 25นาที
20:05
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
23:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 10 นาที
#MI412
09:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
11:35
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 45นาที
#CX5374
21:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
23:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 20 ชั่วโมง
#KA104
19:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:50
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 5นาที
#KA374
21:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
23:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 20 ชั่วโมง 5 นาที
#KA104
19:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:50
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 5นาที

จาก ท่าอากาศยานมะนิลา (MNL) ถึง เซ็นทรัล โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#5J931
00:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
02:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 45 นาที
#TG319
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง 55นาที
00:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
03:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 15 นาที
08:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11:25
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 20นาที
#5J563
03:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 50 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
20ชั่วโมง 35นาที
04:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:40
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 20 นาที
#TV9899
15:00
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
15:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
3ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 25นาที
04:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 45 นาที
18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
21:40
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 10นาที
#5J551
04:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 45 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 30นาที
#KA5976
05:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 35 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 25นาที
#KA5904
05:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 30 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 10นาที
05:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 10 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง
#5J108
05:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 10 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 55นาที
#5J813
05:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
09:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 15 นาที
#MI416
17:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
20:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 55นาที
#5J272
05:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 40 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 35นาที
05:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
09:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 5 นาที
#MI416
17:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
20:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 35นาที
#KA5908
06:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 40 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 20นาที
#KA5932
06:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 15 นาที
#KA104
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 55นาที
#Z2942 #AK713
06:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2ชั่วโมง 20นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 55 นาที
#OD182
19:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:40
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 15นาที
06:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
10:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 50 นาที
#OD182
19:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:40
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 15นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ฟิลิปปินส์