50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน (CAN) ถึง เซี่ยงไฮ้ (SHA) โดย เที่ยวบิน

#9C8930
06:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
09:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA1838
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#9C8836
10:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
16:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
17:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
17:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
18:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#9C8856
16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
18:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA1829
16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
18:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
18:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
19:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
20:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
20:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
18:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
21:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
19:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
21:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
21:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
22:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
22:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
22:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA1866
20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
23:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#9C8932
21:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
23:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
21:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
23:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน จีน

เดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กวางตุ้ง ไกลจาก เซี่ยงไฮ้ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ เป็นระยะทาง 999 ไมล์ส (1606 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 769 ไมล์ส (1236 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย CNY 451 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ ให้บริการ 117 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กวางตุ้ง และ เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กวางตุ้ง ไปยัง เซี่ยงไฮ้
    Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Spring airlines.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 579 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กวางตุ้ง ไป เซี่ยงไฮ้ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.