50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก พุกาม ถึง เนปยีดอ โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

21:00
พุกาม
05:00
เซ็นทรัลมันดาเล
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 7 นาที, 3.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 30 นาที)
08:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
14:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
5ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
17ชั่วโมง
21:00
พุกาม
05:00
เซ็นทรัลมันดาเล
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 7 นาที, 3.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 30 นาที)
08:30
คีเวลเซลกัน, มัณฑะเลย์
14:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
5ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
17ชั่วโมง

เส้นทางยอดนิยมใน พม่า