50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เมียวมาเซย์ ถึง ย่างกุ้ง โดย รถบัส

07:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
14:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
07:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
12:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
08:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
13:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
09:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
15:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
09:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
09:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
14:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
11:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
12:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
18:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
12:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
17:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
19:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
18:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
15:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
20:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
16:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
22:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
16:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
21:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
00:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
18:45
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
23:45
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
19:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
00:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
21:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
03:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
22:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
04:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
22:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
03:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
23:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
05:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
23:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
04:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง

จาก Bawgathiri Highway Station ถึง ย่างกุ้ง โดย รถบัส

06:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
12:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
07:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
13:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
08:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
14:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
10:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
11:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
17:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
12:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
18:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
14:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
20:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
15:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
21:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
17:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
17:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
17:45
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
23:45
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
18:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
00:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
21:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
03:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
22:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
04:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
22:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
04:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง

จาก สนามบินนาย ปยี ตาว (NYT) ถึง ย่างกุ้ง (RGN) โดย เที่ยวบิน

02:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
03:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#K7235
07:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
08:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
20กิโลกรัม
07:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
08:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
09:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:20
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
09:10
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
08:40
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
09:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
09:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
09:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
09:40
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
10:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
12:10
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
13:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
12:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
13:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
14:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
14:10
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
15:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
14:40
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
15:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
15:40
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
16:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
16:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
17:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
17:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
17:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
17:05
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
17:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
17:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
17:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
17:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
18:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:30
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
#K7237
18:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
20กิโลกรัม
18:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
18:55
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
19:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
19:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
20:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
20:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:10
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
20:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
19:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
20:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
20:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:25
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
20:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
20:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
21:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 
21:05
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว, เนปยีดอ
21:55
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
50นาที
ทันที 
 

เวลา เนปยีดอ ถึง ย่างกุ้ง

เวลา เนปยีดอ ถึง ย่างกุ้ง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Myanmar Airways Intl Economy #8M990202:50 – 03:50MMK 316,892
Mandalar Minn Express Economy 45 07:30 – 14:00MMK 13,220
Elite Express Executive 08:30 – 13:30MMK 14,689
Elite Express Executive 11:00 – 16:00MMK 14,689
Mandalar Minn Express Economy 45 12:00 – 18:30MMK 13,220
Elite Express Economy 45 15:00 – 20:00MMK 11,751
Mandalar Minn Express Economy 45 16:00 – 22:30MMK 13,220
Mandalar Minn Express Economy 45 18:00 – 00:30MMK 13,220
Elite Express Economy 45 18:00 – 23:00MMK 11,751
Myanmar National Airlines Economy #UB14218:00 – 18:50MMK 223,323
Mandalar Minn Express VIP 36 21:00 – 03:30MMK 16,158
Mandalar Minn Express Economy 45 22:00 – 04:30MMK 13,220

เส้นทางยอดนิยมใน พม่า

จะเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ MMK 316,892 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ MMK 11,750 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เนปยีดอ ถึง ย่างกุ้ง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 202 ไมล์ (325 กิโลเมตร) จาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 199 ไมล์ (320 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง?

ถ้าคุณเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Elite Express: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ MMK 11,750 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ MMK 316,892 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ MMK 11,750 บาท จนถึง MMK 17,626 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ MMK 177,604 บาท จนถึง MMK 316,892 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เนปยีดอ ไปที่ ย่างกุ้ง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 38 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง มีไฟลท์ประมาณ 32 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ MMK 177,604 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง Air KBZ, Myanmar Airways Intl, Myanmar National Airlines

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 62% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 39% เลือกนั่งเครื่องบิน.