50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เมียวมาเซย์ ไป ย่างกุ้ง ด้วย รถบัส

07:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
14:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
07:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
12:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
08:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
13:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
09:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
15:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
09:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
15:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
09:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
09:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
14:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
11:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
12:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
18:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
12:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
17:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
19:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
18:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
13:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
19:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
15:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
20:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
16:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
22:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
16:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
21:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
00:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
18:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
18:45
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
23:45
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
19:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
00:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
21:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
03:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
22:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
04:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที
22:30
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
03:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
23:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
04:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
5ชั่วโมง
23:00
เมียวมาเซย์, เนปยีดอ
05:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 30นาที

จาก Bawgathiri Highway Station ไป ย่างกุ้ง ด้วย รถบัส

06:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
12:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
07:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
13:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
08:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
15:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
7ชั่วโมง
08:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
14:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
10:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
16:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
11:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
17:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
12:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
18:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
12:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
19:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
7ชั่วโมง
14:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
20:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
15:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
21:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
17:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
17:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
23:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
17:45
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
23:45
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
18:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
00:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
21:30
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
03:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
22:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
04:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง
22:00
Bawgathiri Highway Station, เนปยีดอ
04:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
6ชั่วโมง

จาก สนามบินนาย ปยี ตาว (NYT) ไป ย่างกุ้ง (RGN) ด้วย เที่ยวบิน

#K7235
07:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
08:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
08:15
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
09:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:20
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:50
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
18:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#K7237
18:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
19:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
18:45
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
19:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:00
NYT สนามบินนาย ปยี ตาว
20:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 

เวลา เนปยีดอ ถึง ย่างกุ้ง

เวลา เนปยีดอ ถึง ย่างกุ้ง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Mandalar Minn Express Economy 45 07:30 – 14:00MMK 12,203
Elite Express Executive 08:30 – 13:30MMK 13,559
Elite Express Executive 11:00 – 16:00MMK 13,559
Mandalar Minn Express Economy 45 12:00 – 18:30MMK 12,203
Elite Express Economy 45 15:00 – 20:00MMK 10,848
Mandalar Minn Express Economy 45 16:00 – 22:30MMK 12,203
Mandalar Minn Express Economy 45 18:00 – 00:30MMK 12,203
Elite Express Economy 45 18:00 – 23:00MMK 10,848
Air KBZ Economy #K723718:45 – 19:45MMK 198,361
Mandalar Minn Express VIP 36 21:00 – 03:30MMK 14,915
Mandalar Minn Express Economy 45 22:00 – 04:30MMK 12,203

เส้นทางยอดนิยมใน พม่า

วิธีเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง

หากคุณแพลนที่จะเดินทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง ในเร็วๆนี้ คุณสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายรูปแบบ ในแบบไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบ อาทิเช่น

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ระยะทางจาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง ไกลแค่ไหน?

หลายคนอาจมีคำถามว่า จาก เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง กี่กิโลเมตร? หรือ เนปยีดอ ย่างกุ้ง กี่กิโลเมตร? ใช้เวลาในการเดินทางนานไหม? ต้องค้างคืนหรือเปล่า? เพื่อให้คุณวางแผนในการเดินทางได้อย่างครอบคลุมที่สุด วันนี้ 12โก มีคำตอบให้

  • หากคุณเลือกเดินทางบนทางบก คุณจะต้องนั่งรถเป็นระยะทางประมาณ 218 ไมล์ (350 กิโลเมตร)
  • แต่ถ้าคุณเลือกวิธีการเดินทางโดยเครื่องบิน จะใช้ระยะทางในการบินประมาณ 199 ไมล์ (320 กิโลเมตร)

ค่าตั๋วโดยสาร เนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง ราคาเท่าไหร่?

ราคาตั๋วโดยสารจาก เนปยีดอ ย่างกุ้ง ถูกที่สุดจะมีราคาอยู่ที่ MMK 10,847 บาท และราคาสูงสุดจะอยู่ที่ เที่ยวบิน บาท ก่อนการเดินทางทุกครั้งอย่าลืมวางการเงินให้แผนรัดกุมและรอบคอบ โดยคุณสามารถเปรียบเทียบราคาตั๋วได้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา

การเดินทางจากเนปยีดอ ไป ย่างกุ้ง มีกี่เที่ยวต่อวัน?

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 42 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เนปยีดอ ไปยัง ย่างกุ้ง มีไฟลท์ประมาณ 3 เที่ยวต่อวัน.