อ่าวนาง - อ่าวนาง

4203, Tambon Ao Nang, Amphoe Mueang Krabi, Chang Wat Krabi 81000, Thailand

ขาออก - 07:56

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
อ่าวนาง ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 08:00 12:00
อ่าวนาง ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 08:00 14:30
อ่าวนาง เกาะบุโหลนเล 08:00 14:30
อ่าวนาง เกาะจำ 10:00 12:45
อ่าวนาง หาดเกาะกระดาน 08:00 11:30
อ่าวนาง หาดเกาะกระดาน 10:00 14:00
อ่าวนาง ท่าเรือศาลาด่าน 08:00 10:00
อ่าวนาง Koh Lanta Saladan Pier 08:00 10:00
อ่าวนาง ท่าเรือศาลาด่าน 10:00 12:15
อ่าวนาง Koh Lanta Saladan Pier 10:00 12:15
อ่าวนาง เกาะเหลาเหลียง 08:00 13:45
อ่าวนาง เกาะลิบง 08:00 13:15
อ่าวนาง เกาะหลีเป๊ะ 08:00 12:30
อ่าวนาง เกาะหลีเป๊ะ 09:00 15:15
อ่าวนาง เกาะหลีเป๊ะ 10:00 15:45
อ่าวนาง ท่าเรือเกาะมุก 08:00 11:45
อ่าวนาง ท่าเรือเกาะมุก 10:00 14:15
อ่าวนาง เกาะไหง 08:00 11:15
อ่าวนาง เกาะไหง 09:00 14:30
อ่าวนาง เกาะไหง 10:00 13:45
อ่าวนาง ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 08:00 14:30
อ่าวนาง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 08:00 13:45
อ่าวนาง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 10:00 18:15
อ่าวนาง ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:00 17:00
อ่าวนาง ท่าเรือ ต้นไทร 08:00 11:45
อ่าวนาง ท่าเรือ ต้นไทร 10:00 11:45