ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

222 Moo 6, Tambon Mai Khao, Amphoe Thalang, Chang Wat Phuket 83110, Thailand

ขาออก - 21:27

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กระบี่ อ่าวนาง 06:30 15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กระบี่ อ่าวนาง 09:00 16:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 06:30 09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 09:00 13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 06:30 12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เขาหลักโรงแรมใดก็ได้ 09:30 11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เขาหลักโรงแรมใดก็ได้ 11:00 12:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เขาหลักโรงแรมใดก็ได้ 15:00 16:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เขาหลักโรงแรมใดก็ได้ 15:30 17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เขาหลักโรงแรมใดก็ได้ 18:00 19:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 06:30 08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 09:00 14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 06:30 13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะบุโหลนเล 06:30 14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะจำ 06:30 09:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะจำ 09:00 12:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 06:30 11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 09:00 14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต Koh Lanta Saladan Pier 06:30 10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต Koh Lanta Saladan Pier 09:00 12:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะเหลาเหลียง 06:30 13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะลิบง 06:30 13:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 06:30 12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 07:30 15:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 09:00 15:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 06:30 11:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 09:00 14:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะไหง 06:30 11:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เกาะไหง 09:00 13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 06:30 14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 09:00 16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ 06:30 14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ 09:00 16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แม่หาด (เกาะเต่า) 10:00 19:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 06:30 08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 09:00 14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย 10:00 18:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โรงแรมภูเก็ต 11:00 12:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โรงแรมภูเก็ต 15:00 16:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 06:30 17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 07:30 17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 10:00 18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 06:00 09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 06:30 09:15
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:45 15:30
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 09:00 11:45
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 09:45 15:30