สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส

Borey Seang Nam Rd, Sangkat Chreav, Krong Siem Reap, Siem Reap

ขาออก - 22:26

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ 08:45 16:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในกรุงเทพฯ 07:45 16:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ 08:45 15:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ 09:45 16:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ 12:30 19:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ 23:00 06:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ 23:30 06:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Sihanoukville via Kampot 20:30 06:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 04:00 10:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 04:00 10:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 06:15 13:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 06:15 13:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 06:30 12:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 06:30 12:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 06:30 12:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 06:30 12:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส SHV Sihanoukville Yacht Club 07:00 19:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Poipet BookMeBus 07:00 10:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:00 13:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส SHV Sihanoukville Yacht Club 07:30 18:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:30 13:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 07:45 14:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 07:45 14:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 08:00 14:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 08:00 14:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 08:00 14:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 08:00 14:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 08:00 14:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 08:00 14:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 08:30 14:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 08:30 14:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 08:30 14:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 08:30 14:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 08:30 14:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 08:30 14:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส SHV Sihanoukville Yacht Club 09:00 22:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 09:00 15:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 09:30 15:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 09:30 15:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 09:30 15:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 09:30 15:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 10:00 16:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 10:00 16:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 10:00 16:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 10:00 16:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 10:30 16:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 10:30 16:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 10:30 16:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 10:30 16:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 10:45 17:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 10:45 17:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 11:00 17:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 11:00 17:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 11:00 17:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 11:00 17:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 11:30 17:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 11:30 17:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 11:30 17:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 11:30 17:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 12:00 18:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 12:00 18:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 12:15 17:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 12:15 17:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 12:30 18:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 12:30 18:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 12:45 18:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 12:45 18:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 13:00 19:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 13:00 19:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส Phnom Penh Champa Express 13:30 19:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส PP Phnom Penh Tuol Svai 13:30 19:30