สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง - สนามบินอู่ตะเภา

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Utapao Airport

ขาออก - 12:28

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านหาดเล็ก 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านหาดเล็ก 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง บ้านเพ, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 04:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 04:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 04:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จันทบุรี 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จันทบุรี 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จันทบุรี 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง จันทบุรี 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ชลบุรี 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ชลบุรี 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง Chong Pakkad, ไพลิน 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง Chong Pakkad, ไพลิน 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:50
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:50
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:50
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:50
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง แกลง, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง แกลง, ระยอง 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เกาะช้าง 00:00 04:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เกาะช้าง 00:00 04:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เกาะช้าง 00:00 04:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เกาะช้าง 00:00 04:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เกาะช้าง 00:00 04:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง พัทยา 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง พัทยา 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง พัทยา 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง พัทยา 00:00 00:40
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง พัทยา 00:00 00:40
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง พัทยา 00:00 00:40
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เมืองพัทยา 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง เมืองพัทยา 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง รับส่งโรงแรมระยอง 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง รับส่งโรงแรมระยอง 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง รับส่งโรงแรมระยอง 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง รับส่งโรงแรมระยอง 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง รับส่งโรงแรมระยอง 00:00 01:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ศรีราชา, ชลบุรี 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ศรีราชา, ชลบุรี 00:00 01:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 03:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 03:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 03:10
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:30
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:55
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:55
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:55
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:55
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:55
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00
สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เที่ยวบิน UTP สนามบินอู่ตะเภา 0.0
รถไฟ ภูท่าหลวง, ชลบุรี 4.7
รถไฟ บ้านฉาง, ระยอง 6.4
รถบัส Rayong Nakhonchaiair 7.1
รถบัส บ้านฉาง, ระยอง 8.7