รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ

Street 90, Phnom Penh, Cambodia (behind the National Library)