หัวลำโพง, กรุงเทพ - หัวลำโพง

318 DOB Building, Mahapreuttharam, Bangrak, Bangkok 10510, Thailand