นานกัง

No. 313, Section 1, Nangang Road, Nangang District, Taipei City, Taiwan 115

ขาออก - 15:58

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
นานกัง ไทจง 07:25 08:42
นานกัง ไทจง 09:25 10:42
นานกัง ไทจง 16:25 17:42
นานกัง ไทจง 17:25 18:40
นานกัง ไทจง 18:25 19:40
นานกัง ไทจง 19:25 20:40
นานกัง ไทจง 20:25 21:40
นานกัง ไทจง 21:55 23:10
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 06:15 08:40
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 06:40 08:50
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 07:00 09:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 07:20 09:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 07:35 09:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 08:00 10:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 08:10 10:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 08:20 10:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 08:35 10:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 09:00 11:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 09:10 11:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 09:20 11:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 09:35 11:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 10:00 12:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 10:10 12:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 10:20 12:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 10:35 12:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 11:00 13:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 11:20 13:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 11:35 13:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 12:00 14:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 12:10 14:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 12:20 14:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 12:35 14:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 13:00 15:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 13:10 15:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 13:20 15:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 13:35 15:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 14:00 16:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 14:10 16:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 14:20 16:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 14:35 16:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 15:00 17:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 15:10 17:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 15:20 17:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 15:35 17:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 16:00 18:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 16:10 18:20
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 16:20 18:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 16:35 18:45
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 16:40 18:30
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 17:00 19:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 17:10 21:07
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 17:20 19:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 17:35 21:32
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 17:40 19:30
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 18:00 20:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 18:10 22:07
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 18:20 20:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 18:35 22:32
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 18:40 20:30
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 19:00 21:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 19:10 23:07
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 19:20 21:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 19:35 23:32
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 19:40 21:30
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 20:00 22:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 20:10 00:07
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 20:20 22:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 20:35 00:32
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 20:40 22:30
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 21:00 23:25
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 21:20 23:05
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 21:30 01:27
นานกัง จั่วอิง, เกาสุยง 21:45 23:55

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เที่ยวบิน TSA Sung Shan, ไทเป 6.3
รถบัส Taipei Main Station 9.9
รถไฟ ไทเป 10.0
รถไฟ Taipei Ezfly Ximending 10.6
รถบัส Banqiao Station, ไทเป 16.4