สถานีวิกตอเรีย, วิกตอเรียแคนาดา

470 Belleville St, Victoria, BC V8V 1W9, Canada