ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ - TBS Kuala Lumpur

Terminal Bersepadu Selatan, Kampung Malaysia Raya, 47100 Kuala Lumpur