ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ - TBS Kuala Lumpur

Terminal Bersepadu Selatan, Kampung Malaysia Raya, 47100 Kuala Lumpur

ขาออก - 18:05

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 01:00 01:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 01:00 01:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 01:15 06:17
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 01:15 06:14
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 01:30 05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ อมานจายา อีโปห์ 01:30 04:38
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 01:30 06:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 01:30 06:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 01:30 06:32
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 01:45 06:44
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 01:45 06:19
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 01:45 06:47
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 01:45 06:05
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 02:00 06:34
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 02:00 02:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ลาเวนเดอร์ เอ็มอาร์ที, สิงคโปร์ 02:00 06:55
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 02:00 06:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 02:00 02:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์ 02:00 07:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 02:00 07:02
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 02:00 06:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 02:00 07:02
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์ 02:00 06:37
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 02:00 06:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 02:15 07:17
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 02:15 06:35
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 02:15 07:14
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซิมปัง, รัฐเประ 02:15 06:07
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 02:15 06:49
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ อมานจายา อีโปห์ 02:30 05:38
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 02:30 07:32
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 02:30 06:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 02:30 07:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 02:30 07:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 02:45 07:47
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 02:45 07:05
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 02:45 07:44
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 02:45 07:19
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 03:00 08:02
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 03:00 07:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 03:00 07:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 03:00 07:34
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ Masai, รัฐยะโฮร์ 03:00 07:23
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 03:15 07:49
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 03:15 07:35
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 03:30 08:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 03:30 07:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 04:00 04:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 04:00 04:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 04:30 08:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์ 04:30 09:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 05:00 05:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ เตเมอร์โล, รัฐปะหัง 05:00 07:34
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 05:00 05:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ เมอร์ซิง 06:00 11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ Kuala Rompin Bus Station, รัฐปะหัง 06:00 11:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ Mersing Jetty Gateway, รัฐยะโฮร์ 06:00 11:25
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ Muadzam Bus Terminal, รัฐปะหัง 06:00 10:04
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 06:30 07:21
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 06:30 07:22
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 07:00 11:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 07:00 07:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 07:00 11:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ มูอาร์, รัฐยะโฮร์ 07:00 09:39
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 07:00 12:02
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 07:00 07:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 07:15 12:14
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 07:15 12:17
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 07:30 11:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 07:30 12:32
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 07:30 12:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 07:45 12:47
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 07:45 12:44
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ Bagan Serai, รัฐเประ 08:00 12:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 08:00 12:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 08:00 13:02
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา 08:00 10:12
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์ 08:00 08:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 08:00 13:02
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ คูลิม, รัฐเกดะห์ 08:00 13:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 08:00 12:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ 08:00 08:51
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ มูอาร์, รัฐยะโฮร์ 08:00 10:39
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซิมปัง, รัฐเประ 08:00 11:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ปาริตบันทาร์, รัฐเประ 08:00 12:32
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 08:15 13:17
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 08:15 13:14
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 08:20 13:22
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ปาริตบันทาร์, รัฐเประ 08:20 12:52
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ Bagan Serai, รัฐเประ 08:20 12:35
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซิมปัง, รัฐเประ 08:20 12:12
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู 08:30 12:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซูไงปตานี, รัฐเกดะห์ 08:30 14:06
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์ 08:30 13:34
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ กวนตัน 08:30 12:31
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 08:30 13:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ซันไกไนบอง, ปีนัง 08:30 13:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ อลอร์สตาร์, รัฐเกดะห์ 08:30 14:47
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ จีตรา, รัฐเกดะห์ 08:30 14:53
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท 08:30 13:32

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถตู้ Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์ 0.0
รถไฟ BDR Tasek Selatan, กัวลาลัมเปอร์ 0.1
รถบัส TBS KL, กัวลาลัมเปอร์ 0.1
รถบัส TBS กัวลาลัมเปอร์ 0.2
รถบัส Petron Sungai Besi Toll, กัวลาลัมเปอร์ 3.3