Narita Airport Terminal 1

Narita Airport Terminal 1

ขาออก - 01:45

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
Narita Airport Terminal 1 Tokyo Station Yaesu Exit 02:00 04:10
Narita Airport Terminal 1 Tokyo Station Yaesu Exit 05:30 07:40
Narita Airport Terminal 1 Tokyo Station Yaesu Exit 06:00 08:10
Narita Airport Terminal 1 Tokyo Station Yaesu Exit 06:30 08:40
Narita Airport Terminal 1 Tokyo Station Yaesu Exit 07:00 09:10

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
แท๊กซี่ Narita Airport Terminal 1, Tokyo 0.0
Railpass Narita Airport Terminal 1 0.2