ลัคเนา เอ็นอาร์

Kanpur - Lucknow Rd, Preeti Nagar, Mawaiyya, Charbagh, Lucknow, Uttar Pradesh 226004, India

ขาออก - 12:40

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 22:45 10:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ คันปูร์เซ็นทรัล 22:45 00:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 22:45 06:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ ป้อมอัครา 22:45 04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 22:45 06:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ ป้อมอัครา 22:45 04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ คันปูร์เซ็นทรัล 22:45 00:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ ป้อมอัครา 22:45 04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 22:45 10:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 22:45 10:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 22:45 06:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 22:45 10:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ คันปูร์เซ็นทรัล 22:45 00:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ Kathgodam 23:15 08:00
ลัคเนา เอ็นอาร์ Kathgodam 23:15 08:00
ลัคเนา เอ็นอาร์ Kathgodam 23:15 08:00
ลัคเนา เอ็นอาร์ บาเรลี 23:15 03:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 23:25 08:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ บาเรลี 23:25 02:53
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 23:25 08:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 23:35 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 23:40 09:08
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 23:40 09:08
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 23:40 09:08
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 23:40 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 23:40 09:08
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 23:40 09:08
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 23:50 07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 23:50 05:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 23:50 07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 23:50 07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 23:50 05:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ คันปูร์เซ็นทรัล 23:50 01:10
ลัคเนา เอ็นอาร์ คันปูร์เซ็นทรัล 23:50 01:10
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 00:25 05:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 00:35 06:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 00:35 06:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 00:35 06:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ เมืองพาราณสี 00:55 07:54
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 01:00 06:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 01:00 06:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 01:05 02:40
ลัคเนา เอ็นอาร์ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 01:05 02:40
ลัคเนา เอ็นอาร์ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 01:05 02:40
ลัคเนา เอ็นอาร์ เซอัลดาห์, ฮาวราห์ 01:10 09:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 01:10 06:55
ลัคเนา เอ็นอาร์ เซอัลดาห์, ฮาวราห์ 01:10 09:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 01:23 09:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 01:23 09:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟหริทวาระ 01:33 10:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟหริทวาระ 01:33 10:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟหริทวาระ 01:33 10:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 01:50 11:28
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลี 01:50 10:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 01:50 11:28
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 01:50 11:28
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลี 01:50 10:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลี 01:50 10:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 01:55 07:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 01:55 07:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 02:50 10:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 02:50 10:20
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 03:10 12:07
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีซาไรโรฮิลลา 03:10 11:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 03:10 16:45
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 03:10 16:45
ลัคเนา เอ็นอาร์ Anand Vihar Trm, เดลี 03:10 11:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีซาไรโรฮิลลา 03:10 11:50
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 03:10 16:45
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 03:10 12:07
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 03:25 12:32
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 03:25 17:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีซาไรโรฮิลลา 03:25 12:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีซาไรโรฮิลลา 03:25 12:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 03:25 17:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 03:25 12:32
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีชันตัน 03:25 12:32
ลัคเนา เอ็นอาร์ ชัยปุระ 03:25 17:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลีซาไรโรฮิลลา 03:25 12:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 03:30 08:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ โคราฆปุระ 03:30 08:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟหริทวาระ 03:40 12:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟหริทวาระ 03:40 12:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟหริทวาระ 03:40 12:35
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 03:45 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 03:45 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 03:45 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 03:45 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ Prayag, อุตตรประเทศ 03:45 08:05
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 04:10 14:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 04:10 14:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ บาเรลี 04:10 09:02
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 04:10 14:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ เดลี 04:10 14:25
ลัคเนา เอ็นอาร์ Sultanpur 04:15 06:15
ลัคเนา เอ็นอาร์ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 04:20 04:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 04:20 04:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 04:20 04:30
ลัคเนา เอ็นอาร์ บาเรลี 04:40 08:02
ลัคเนา เอ็นอาร์ นิวเดลี 04:40 12:25

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ เมืองลัคเนา 0.1
รถไฟ Lucknow Ne 0.1
รถไฟ Aishbagh, ลัคเนา 1.3
รถบัส ลัคเนา 3.3
เที่ยวบิน LKO สนามบินอาเมาซี, ลัคเนา 8.6