ลัคเนา

Lucknow

ขาออก - 18:13

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ลัคเนา ปุระ 14:31 17:01
ลัคเนา ปุระ 15:30 18:00
ลัคเนา ปุระ 16:00 18:30

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ ลัคเนา เอ็นอาร์ 3.3
รถไฟ Aishbagh, ลัคเนา 3.3
รถไฟ เมืองลัคเนา 3.4
รถไฟ Lucknow Ne 3.4
เที่ยวบิน LKO สนามบินอาเมาซี, ลัคเนา 12.0