ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) - ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

Chonwithi Rd, Tambon Ang Thong, Amphoe Ko Samui, Chang Wat Surat Thani 84140, Thailand

ขาออก - 21:38

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 08:00 12:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 08:00 13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 09:45 14:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 12:00 18:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 12:45 17:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 12:45 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 15:15 20:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 15:15 21:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 15:30 20:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Ao Nang Lomprayah 15:30 20:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือดอนสัก(ซีทราน) 05:00 06:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือดอนสัก(ซีทราน) 06:00 07:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือดอนสัก(ซีทราน) 16:00 17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือดอนสัก(ซีทราน) 17:00 18:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือดอนสัก(ซีทราน) 18:00 19:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือดอนสัก(ซีทราน) 19:00 20:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Hat Yai van station 08:00 15:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Hat Yai van station 09:45 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Hat Yai van station 12:45 20:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เขาหลัก, พังงา 08:00 14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เขาสก 12:00 19:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Khao Sok Jolly Travel 08:00 13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Khao Sok Jolly Travel 09:45 15:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Khao Sok Jolly Travel 12:45 17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Koh Lanta Lomprayah 08:00 16:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Koh Lanta Lomprayah 09:45 17:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Koh Lanta Lomprayah 12:00 22:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Koh Lanta Saladan Pier 11:30 20:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา กระบี่ 08:00 12:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา กระบี่ 09:45 13:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา กระบี่ 12:45 17:25
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา กระบี่ 15:15 20:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา กระบี่ 15:30 20:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา กระบี่ 15:30 20:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) กระบี่ทาวน์ซีทราน 09:00 11:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) กระบี่ทาวน์ซีทราน 11:00 13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) แม่หาด (เกาะเต่า) 11:15 14:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) แม่หาด (เกาะเต่า) 17:30 19:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) 08:00 08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) นครศรีธรรมราช 08:00 11:55
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) นครศรีธรรมราช 12:45 16:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) นครศรีธรรมราช 15:15 19:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) นครศรีธรรมราช 15:30 19:25
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินนครศรีธรรมราช 08:00 11:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินนครศรีธรรมราช 12:45 16:25
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินนครศรีธรรมราช 15:15 19:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินนครศรีธรรมราช 15:30 19:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมืองพังงา, พังงา 08:00 15:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา ภูเก็ต 08:00 15:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา ภูเก็ต 12:00 21:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา ภูเก็ต 12:45 19:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ลมพระยา ภูเก็ต 12:45 20:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ไร่เรย์ ซีทราน 09:00 14:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ไร่เรย์ ซีทราน 09:00 14:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ไร่เรย์ ซีทราน 12:00 17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 06:00 09:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 07:00 10:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 08:00 10:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 08:00 11:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 08:00 12:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 09:00 12:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 10:00 13:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 11:00 14:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 12:00 15:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 12:00 17:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 12:45 15:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 13:00 16:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 13:30 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 14:00 17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 15:00 18:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 15:15 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 15:30 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 15:30 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สนามบินสุราษฏร์ธานี 16:00 19:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Surat Thani Lomprayah, Surat Thani Bus Terminal 10:00 13:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) Surat Thani Lomprayah, Surat Thani Bus Terminal 12:00 14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมื่องสุราษฏ์ธานี 13:30 17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมืองสุราษฎร์ธานี 05:00 08:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมืองสุราษฎร์ธานี 06:00 09:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมืองสุราษฎร์ธานี 16:00 19:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมืองสุราษฎร์ธานี 17:00 20:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) เมืองสุราษฎร์ธานี 18:00 21:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 08:00 10:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 08:00 11:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 12:45 15:05
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 13:30 17:30
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 15:15 17:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 15:30 17:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 15:30 17:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี 08:00 09:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี 12:45 14:25
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี 15:15 17:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี 15:15 17:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี 15:30 17:10
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 11:15 11:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 11:30 12:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 13:30 14:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 17:30 18:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 18:00 18:45
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 19:00 19:30