บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์

Bu Lamduan, Nai Mueang, Buri Ram 31000, Thailand