บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง

Butterworth, 12000 Butterworth, Penang, Malaysia

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
แท๊กซี่ Butterworth Railway Station, รัฐปีนัง 0.0
รถบัส Butterworth Pengangkutan, รัฐปีนัง 0.1