บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง - Butterworth Penang

Jalan Bagan Dalam, 12000 Butterworth, Penang, Malaysia