ปูโลเกบัง, จาการ์ตา

RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Cakung, East Jakarta City, Jakarta 13950, Indonesia

ขาออก - 06:03

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Agen Rizky Mandiri, สุราบายา 11:00 00:35
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Agen Rizky Mandiri, สุราบายา 13:00 00:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Agen Rizky Mandiri, สุราบายา 17:30 06:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Banguntapan Janti, ยกยา 15:45 02:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Banguntapan Janti, ยกยา 16:15 04:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Banguntapan Janti, ยกยา 16:45 03:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Cikarang, เบกาซี 11:40 13:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา คันตอร์ เอ็มทรานส์ มาลัง 12:30 07:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา คันตอร์ เอ็มทรานส์ มาลัง 15:00 08:45
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา คันตอร์ เอ็มทรานส์ มาลัง 15:40 07:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา เปอกาโลงัน 18:30 01:10
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา เซอมารัง 17:00 01:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา เซอมารัง 18:30 03:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Lawang, มาลัง 12:30 07:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Lawang, มาลัง 15:00 08:20
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Lawang, มาลัง 15:40 04:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Pabelan, ซูราการ์ตา 08:45 19:05
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Pabelan, ซูราการ์ตา 16:00 01:50
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Pelabuhan Lembar, ลอมบอก 17:00 15:20
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Prembun, ชวากลาง 16:15 02:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Sruweng, ชวากลาง 16:15 01:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Alang Alang Lebar, ปาเลมบัง 14:30 06:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Banyumanik, เซมารานัก 08:45 16:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Banyumanik, เซมารานัก 16:00 21:50
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Banyumanik, เซมารานัก 16:45 00:05
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานรกิวันกัน, ยกยา 15:45 02:15
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานรกิวันกัน, ยกยา 16:15 04:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานรกิวันกัน, ยกยา 16:45 03:35
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีเจปารา, ปาตี 19:00 03:50
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Karya Jaya, ปาเลมบัง 14:30 06:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Magelang 15:45 01:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Magelang 16:45 01:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Mangkang, เซมารานัก 11:35 20:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Mangkang, เซมารานัก 15:35 01:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Mangkang, เซมารานัก 19:00 03:10
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Mangkang, เซมารานัก 22:00 06:10
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Mendolo, ชวากลาง 18:30 05:15
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีเมงวี, บาหลี 08:00 07:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีเมงวี, บาหลี 11:30 09:05
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีเมงวี, บาหลี 13:00 09:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีเมงวี, บาหลี 17:00 13:10
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Pekalongan 11:35 18:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Pekalongan 15:35 23:15
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Purwokerto, ชิลาคัป 18:30 02:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีโซโล, ซูราการ์ตา 08:45 19:20
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีโซโล, ซูราการ์ตา 11:00 19:20
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีโซโล, ซูราการ์ตา 14:00 23:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีโซโล, ซูราการ์ตา 16:00 02:05
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 12:30 05:05
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 15:00 07:05
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 15:40 02:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 17:00 06:50
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 17:30 06:25
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 18:30 08:20
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ 22:00 11:50
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Terboyo, เซมารานัก 11:35 21:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Terboyo, เซมารานัก 13:00 23:55
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Terboyo, เซมารานัก 15:35 02:15
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Terboyo, เซมารานัก 17:30 08:45
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Terboyo, เซมารานัก 18:30 03:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา Terminal Terboyo, เซมารานัก 19:00 03:30

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Kota Bekasi 4.0
รถบัส Duren Sawit, เบกาซี 4.7
รถบัส Summarecon, เบกาซี 5.7
รถบัส Pulogadung, จาการ์ตา 5.8
รถไฟ เบกาซี, จาการ์ตา 5.9