สายใต้ใหม่, กรุงเทพ - สายใต้ใหม่

สายใต้ใหม่ แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170, Thailand

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือ สายใต้ใหม่ เป็นสถานีขนส่งสำหรับรถโดยสารทางไกล สายใต้ และสายตะวันตกบางส่วน เป็นสถานีขนส่งเอกชน สร้างและบริหารโดย บริษัท สิริโปรเจกต์ คอนสทรัคชั่น จำกัด โดยได้รับสัมปทานจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม เป็นระยะเวลา 20 ปี

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ 0.0
รถบัส Choke Anan Sai Tai Mai, กรุงเทพ 0.2