สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี

สายใต้ใหม่ แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170, Thailand

ขาออก - 02:25

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ชุมพร 19:00 01:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ชุมพร 19:30 02:15
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Khao Lak Krung Siam 19:00 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Khao Lak Krung Siam 19:30 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Khao Lak Krung Siam 20:00 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีรถตู้เขาสก 19:00 09:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีรถตู้เขาสก 19:30 09:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีรถตู้เขาสก 19:30 09:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ โรงแรมเกาะสมุย 19:00 11:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ โรงแรมเกาะสมุย 19:30 12:15
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ โรงแรมเกาะสมุย 20:00 12:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ราชา 19:30 11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีรถบัสโชคอนันต์ ระนอง 09:00 19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีรถบัสโชคอนันต์ ระนอง 21:00 07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีรถบัสโชคอนันต์ ระนอง 21:00 07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ระยอง ทัวร์ 10:30 14:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ระยอง ทัวร์ 16:30 20:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 19:30 05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 20:00 06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 20:20 06:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 20:20 06:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 19:00 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 19:30 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 20:00 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 05:50 19:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 06:30 18:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 06:30 20:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 06:30 16:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 06:40 19:40
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 06:45 19:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 06:50 18:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 06:50 20:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 06:50 16:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 06:50 20:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 07:00 21:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 07:00 21:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ นครศรีธรรมราช 07:00 17:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 07:00 17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 07:00 19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ นครศรีธรรมราช 07:00 18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ นครศรีธรรมราช 07:00 18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 07:00 16:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ปากพนัง, นครศรีธรรมราช 07:00 19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 07:00 16:45
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Satun Bus Station 07:00 22:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 07:00 19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ กาญจนบุรี 07:00 09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ นครศรีธรรมราช 07:10 17:40
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 07:50 21:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 08:00 18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สงขลา 08:00 23:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 08:00 22:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สงขลา 08:00 22:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ตรัง 08:30 20:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 08:30 19:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ กาญจนบุรี 09:00 11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ 09:00 15:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หลังสวน, ชุมพร 09:00 17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ละแม, ชุมพร 09:00 17:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ กาญจนบุรี 11:00 13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ 12:00 18:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หลังสวน, ชุมพร 12:00 20:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ กาญจนบุรี 13:00 15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Sungaikolok, นราธิวาส 14:00 08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 15:00 05:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ปัตตานี 15:00 08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 15:00 03:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ยะลา 15:00 08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 15:00 01:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Narathiwat Bus Station 15:00 09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ กาญจนบุรี 15:00 17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สุไหงโก-ลก, นราธิวาส 15:00 10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 15:30 03:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 15:30 01:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 15:30 05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 15:30 03:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 15:30 01:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Sungaikolok, นราธิวาส 15:30 10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 15:30 04:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ยะลา 15:30 09:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 15:30 05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 16:00 02:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Sungaikolok, นราธิวาส 16:00 11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ยะลา 16:00 09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สงขลา 16:00 07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 16:00 04:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 16:00 06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 16:10 06:10
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 16:10 02:10
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Phatthalung Transport Station 16:10 04:10
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 16:30 05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 16:30 04:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ หาดใหญ่ 16:30 06:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ ตรัง 16:40 06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 16:40 05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สตูล 16:40 07:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สงขลา 16:50 06:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ สงขลา 16:50 06:50
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 16:50 03:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ Thung Song Bus Terminal, นครศรีธรรมราช 16:50 03:20

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ 0.0
รถบัส Southern Terminal Suwannatee, กรุงเทพ 0.0
รถบัส Choke Anan Sai Tai Mai, กรุงเทพ 0.2
รถไฟ บ้านฉิมพลี, กรุงเทพ 2.0
รถไฟ ตลิ่งชัน, กรุงเทพ 2.1