สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา - สะพานท่าเรือซาลาดัน

Sala Dan, Ko Lanta District, Krabi 81150, Thailand

ขาออก - 16:23

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา หาดอ่าวนาง 13:10 14:55
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 10:30 13:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา เกาะบุโหลนเล 10:30 12:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา หาดเกาะกระดาน 10:30 11:40
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ 10:30 13:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา เกาะมุก 10:30 11:20
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา เกาะไหง 10:30 11:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา เกาะพีพี 13:00 13:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 10:30 17:15
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 08:00 11:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 13:00 16:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 13:00 14:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา 09:00 10:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา 13:00 14:30
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือ ต้นไทร 08:00 09:00
สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา ท่าเรือ ต้นไทร 13:00 14:00