สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 - สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3

Wat Ket, Mueang Chiang Mai District

ขาออก - 09:40

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ท่ารถเชียงของ 08:00 13:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ท่ารถเชียงของ 08:00 13:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ท่ารถเชียงของ 09:30 16:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ท่ารถเชียงของ 13:15 19:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 Chiang Muan Bus Terminal, พะเยา 14:15 19:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 06:00 09:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 07:15 10:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 08:15 11:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 08:30 12:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 09:15 12:55
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 10:30 13:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 10:30 14:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 11:30 15:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 12:15 15:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 12:30 16:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 13:00 16:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 13:15 16:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 14:15 17:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 14:45 17:55
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 15:00 18:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 15:45 18:55
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 16:00 19:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 17:00 20:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 17:15 20:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 17:30 21:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 18:00 21:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 18:30 22:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 เวียง เมืองเชียงราย 19:00 22:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย 08:00 13:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย 12:00 17:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารหัวหิน 18:00 08:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารหัวหิน 19:00 09:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารหัวหิน 19:00 09:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 กาญจนบุรี 07:20 20:20
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 กาญจนบุรี 18:00 07:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 กาญจนบุรี 20:00 08:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 กาญจนบุรี 20:30 09:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 กาญจนบุรี 20:30 08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ขอนแก่น 19:35 06:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 หลวงน้ำทา, แขวง หลวงน้ำทา 09:00 21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 05:15 10:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 05:15 10:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 06:00 11:20
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 08:00 12:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 08:00 12:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 09:30 14:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 09:30 14:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 12:30 17:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 12:30 17:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 14:00 18:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 14:00 18:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 15:30 20:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 15:30 20:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 16:15 21:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 16:30 21:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 16:30 21:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สาย 19:53 01:13
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สอด 08:30 15:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สอด 08:30 15:05
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สอด 13:10 19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สอด 13:10 19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สอด 14:00 20:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แม่สอด 14:00 20:35
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 นครราชสีมา 18:45 07:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 นครราชสีมา 20:30 09:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 07:15 13:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 09:00 15:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 10:30 17:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 11:30 17:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 14:30 20:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 14:30 20:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 15:30 21:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 18:00 00:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 22:30 04:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 22:30 04:40
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารอูดอมเซย์ 2 09:00 00:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 07:00 09:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 07:00 09:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 08:00 10:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 08:00 10:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 12:00 15:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 13:30 16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 13:30 16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 14:00 17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 17:00 19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 17:00 19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 พะเยา 17:45 20:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 06:30 12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 09:45 15:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 17:30 23:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 08:30 12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 08:30 12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 12:30 16:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 12:30 16:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 16:15 20:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 17:00 21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 17:00 21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 18:00 22:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 แพร่ 18:00 22:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ภูเก็ต 12:30 12:40