หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ - หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ

Ko Tarutao, Mueang Satun District, Satun, Thailand

ขาออก - 10:19

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง, กระบี่ 09:30 17:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือบันดาหยา 09:00 12:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ แมคโดนัลด์เขาหลัก 09:00 18:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ เกาะบุโหลนเล 09:00 10:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ หาดเกาะกระดาน 09:00 10:50
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ หาดเกาะกระดาน 09:00 10:50
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือศาลาด่าน 09:00 12:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ เกาะมุก 09:00 11:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ เกาะไหง 09:00 11:30
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ เกาะไหงแคมปิ้ง 09:00 11:30
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี 09:00 13:30
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ โรงแรมในเมืองกระบี่ 09:30 16:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 11:00 12:30
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 12:00 13:30
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 15:45 17:15
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ครัวไทยมาโนว์, เกาะมุก 09:00 11:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือปากรา 09:30 11:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือปากรา 11:30 13:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือปากรา 13:30 15:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ Pansand Resort Koh Bulone 09:00 10:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 09:00 14:30
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ สนามบินตรัง 09:30 14:00
หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองตรัง 09:30 14:00