สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 - สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2

Samo Khae, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok, Thailand

ขาออก - 10:11

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 บึงกาฬ 20:20 06:35
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 สถานีรถโดยสารเชียงราย 2 09:50 17:10
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 สถานีรถโดยสารเชียงราย 2 12:05 19:25
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 จันทบุรี 21:15 08:10
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 00:30 05:25
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 01:00 05:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 01:30 06:25
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 02:00 06:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 03:00 07:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 12:30 17:40
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 17:30 22:25
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 18:00 22:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เชียงใหม่ 23:00 03:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 แกลง, ระยอง 21:15 07:20
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 00:30 04:20
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 01:00 04:50
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 01:30 05:20
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 02:00 05:50
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 03:00 06:50
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 17:30 21:20
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 18:00 21:50
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ลำปาง 23:00 02:50
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเลย 20:20 00:45
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเลย 23:00 03:25
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 นครพนม 23:00 10:15
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 พัทยา, ชลบุรี 21:15 06:40
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 พังโคลน, สกลนคร 20:20 05:15
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 พังโคลน, สกลนคร 23:00 07:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 พะเยา 09:50 15:35
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 พะเยา 12:05 17:50
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 21:15 07:20
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 สถานีรถโดยสารสกลนคร 2 23:00 08:55
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 จุดจอด อ.สว่างแดนดิน, สกลนคร 20:20 04:35
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 จุดจอด อ.สว่างแดนดิน, สกลนคร 23:00 07:15
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 ตราด 21:15 09:20
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี 20:20 03:35
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี 23:00 06:15
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2 จุดจอด อ.วานรนิวาส, สกลนคร 20:20 05:35