พนมเปญซินห์ทัวร์ริส

Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh, Cambodia