พนมเปญ

106 - 108, St. 230

โดยสารขาออก - 13:05

ต้นทาง ปลายทาง โดยสารขาออก โดยสารขาเข้า
พนมเปญ Ho Chi Minh City Sinh 15:30 21:30

สถานีใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Phnom Penh Kumho 0.0
รถบัส Phnom Penh Virak Buntham olympic 0.3
รถบัส Phnom Penh Khai Nam 0.4
รถบัส Phnom Penh Kampot Express 0.6
รถบัส Phnom Penh 0.7