ท่าเรือหาดยาว, ตรัง - ท่าเรือหาดยาว

Rural Highway 5010, Tambon Ko Libong, Amphoe Kantang, Chang Wat Trang 92110, Thailand

ขาออก - 07:57

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 10:30 15:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง อ่าวนาง 10:30 15:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต 10:30 15:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 10:30 13:45
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เขาหลัก 13:00 19:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง แมคโดนัลด์เขาหลัก 10:30 18:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง Khao Sok National Park 10:30 19:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 10:30 14:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 10:30 13:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง หาดคลองม่วง, กระบี่ 10:30 15:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะบุโหลนเล 13:00 14:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะจำ 10:30 12:45
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง หาดเกาะกระดาน 10:30 11:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือศาลาด่าน 10:30 12:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง Koh Lanta Saladan Pier 10:30 12:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะเหลาเหลียง 13:00 13:45
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะลิบง 13:00 13:15
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะหลีเป๊ะ 13:00 15:15
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะหลีเป๊ะ 13:00 15:15
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือเกาะมุก 10:30 10:45
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง เกาะไหง 10:30 11:15
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าอากาศยานกระบี่ 10:30 14:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง กระบี่ 10:30 14:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง โรงแรมในเมืองกระบี่ 10:30 14:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 10:30 14:30
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง สนามบินภูเก็ต 10:30 16:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง สนามบินภูเก็ต 13:00 20:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง โรงแรมภูเก็ต 13:00 20:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ภูเก็ต 10:30 16:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ภูเก็ต 13:00 20:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ภูเก็ต 10:30 16:00
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 10:30 13:45
ท่าเรือหาดยาว, ตรัง ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 10:30 13:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถตู้ ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 0.0
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรือมาพราหมณ์ 5.8
เรือเฟอร์รี่ โรงแรมใดก็ได้ในเกาะลิบง 7.4
เรือเฟอร์รี่ เกาะลิบง 9.3
เรือเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู, ตรัง 10.5