ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ

Preah Ang Eng St. (13), Phnom Penh, Cambodia