ถนนข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ - ถนนข้าวสารทราเวลมาร์ท

51Chao Fa Rd, Khwaeng Chana Songkhram, Khet Phra Nakhon, Thailand