ภุพเนศวร

Ashok Nagar, Bhubaneswar, Odisha 751009, India

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เที่ยวบิน BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา 3.8
รถไฟ Khurda Road Junction 19.6
รถไฟ Cuttack 23.1