ไทจง

No. 8, Zhanqu 2nd Road, Wuri District, Taichung City, Taiwan 414

ขาออก - 22:22

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ไทจง นานกัง 06:45 08:06
ไทจง นานกัง 07:05 08:26
ไทจง นานกัง 08:04 09:25
ไทจง นานกัง 15:04 16:25
ไทจง นานกัง 16:04 17:25
ไทจง นานกัง 17:04 18:25
ไทจง นานกัง 18:04 19:25
ไทจง นานกัง 19:04 20:25
ไทจง นานกัง 20:04 21:25
ไทจง นานกัง 21:04 22:25
ไทจง นานกัง 21:51 23:12

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส THSR Taichung Station 0.0
รถบัส Taichung Feng Chia 8.2
รถบัส Taiwan Railway Taichung 8.3
รถบัส Taichung Gancheng Station 8.5
รถตู้ Taichung 10.4