ปากท่อ, ราชบุรี - ปากท่อ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ ปากท่อ, ราชบุรี 0.1
รถไฟ บ่อตะคร้อ, ราชบุรี 7.6
รถไฟ หนองบัว, ราชบุรี 13.3
รถตู้ ตลาดน้ำอัมพวา, ราชบุรี 13.6
รถตู้ ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี 13.6