ตรัง - ตรัง

Nam Pud 8, Na Ta Luang, Trang 92000, Thailand