ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม

Opp KSRTC Bus Stand,Thampanoor / Power House Road, Thiruvananthapuram

ขาออก - 01:14

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกอาเหม็ดอาบัด 10:55 23:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกอาเหม็ดอาบัด 10:55 23:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกอาเหม็ดอาบัด 15:45 07:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกอาเหม็ดอาบัด 15:45 07:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกอาเหม็ดอาบัด 16:10 07:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกอาเหม็ดอาบัด 16:10 07:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 14:50 07:30
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 14:50 07:30
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 14:50 07:30
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 17:15 10:00
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 17:15 10:00
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 20:20 12:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 20:20 12:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 21:30 12:00
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 21:30 12:00
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟกลางเจนไน 21:30 12:00
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม เจนไนเอ็กมอร์ 16:10 08:05
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม เจนไนเอ็กมอร์ 16:10 08:05
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 03:35 07:50
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 05:00 10:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 06:00 09:30
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 17:30 21:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 17:45 22:55
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 19:25 23:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 19:25 23:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม โคราฆปุระ 06:15 15:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม โคราฆปุระ 06:15 15:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 00:30 01:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 00:30 01:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 01:00 01:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 01:00 01:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 14:15 17:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 14:15 17:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 14:15 14:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 14:15 14:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 19:15 12:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 19:15 12:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 19:15 12:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ไฮเดอราบัดเดคัน 07:15 12:55
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ไฮเดอราบัดเดคัน 07:15 12:55
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟสามแยกอินดอร์บีจี 06:15 05:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟสามแยกอินดอร์บีจี 06:15 05:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม Ksr บังกะโล 12:50 07:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม Ksr บังกะโล 12:50 07:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม Ksr บังกะโล 12:50 07:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกทางรถไฟมาดูไร 11:50 17:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกทางรถไฟมาดูไร 22:30 13:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม มุมไบ CST 04:25 20:50
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม มุมไบ CST 04:25 20:50
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม มุมไบ CST 08:55 04:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม มุมไบ CST 08:55 04:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวเดลี 11:15 13:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวเดลี 11:15 13:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวเดลี 16:10 23:35
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวจัลไปกุรี, เบงกอลตะวันตก 00:45 10:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวจัลไปกุรี, เบงกอลตะวันตก 00:45 10:20
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวจัลไปกุรี, เบงกอลตะวันตก 12:40 21:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวจัลไปกุรี, เบงกอลตะวันตก 12:40 21:45
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวจัลไปกุรี, เบงกอลตะวันตก 16:55 00:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวจัลไปกุรี, เบงกอลตะวันตก 16:55 00:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกไรปูร์, ฉัตตีสครห์ 04:25 19:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกไรปูร์, ฉัตตีสครห์ 04:25 19:40
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกไรปูร์, ฉัตตีสครห์ 06:15 22:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สามแยกไรปูร์, ฉัตตีสครห์ 06:15 22:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม รัตนคีรี, มหาราษฎ 09:45 09:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม รัตนคีรี, มหาราษฎ 09:45 09:10
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม วิสาขปัตนัม 16:10 23:05
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม วิสาขปัตนัม 16:10 23:05
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม วิสาขปัตนัม 16:55 23:05
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม วิสาขปัตนัม 16:55 23:05
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 04:25 07:55
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 04:25 07:55
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 08:00 12:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 08:00 12:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 08:00 12:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย 08:00 12:25
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 09:45 11:51
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 09:45 11:51
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 09:45 11:51
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวเดลี 09:45 12:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวเดลี 09:45 12:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม นิวเดลี 09:45 12:15
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย 13:15 17:00
ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล, ตริวันดรัม เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย 13:15 17:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Thampanoor, ตริวันดรัม 0.4
รถบัส Palayam, ตริวันดรัม 1.8
รถบัส Sasthama, ตริวันดรัม 3.1
เที่ยวบิน TRV ท่าอากาศยานตรีวานดรัม 3.7
รถบัส Thiruvananthapuram, ตริวันดรัม 4.5