ป้อมอัครา

Near Agra Fort Crossing, Bijli Ghar, Pipal Mandi, Mantola, Agra, PIN 282002

ขาออก - 05:36

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ป้อมอัครา สามแยกอาเหม็ดอาบัด 22:15 13:40
ป้อมอัครา สามแยกอาเหม็ดอาบัด 22:15 13:40
ป้อมอัครา สถานีรถไฟอัจเมอร์ 05:05 11:50
ป้อมอัครา ชัยปุระ 17:40 21:20
ป้อมอัครา Sagauli Junction, ราซอล 22:00 18:23
ป้อมอัครา Sagauli Junction, ราซอล 22:00 18:23
ป้อมอัครา สามแยกอาเหม็ดอาบัด 23:05 16:40
ป้อมอัครา สามแยกอาเหม็ดอาบัด 23:05 16:40
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 01:55 12:50
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 01:55 12:50
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 05:00 10:35
ป้อมอัครา ชัยปุระ 06:00 11:30
ป้อมอัครา ชัยปุระ 09:00 16:00
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 11:55 04:10
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 11:55 04:10
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 11:55 04:10
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 11:55 04:10
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 11:55 04:10
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 11:55 04:10
ป้อมอัครา ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 12:50 17:42
ป้อมอัครา นิวเดลี 12:50 18:10
ป้อมอัครา ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี 12:50 17:42
ป้อมอัครา นิวเดลี 12:50 18:10
ป้อมอัครา ชัยปุระ 13:20 17:20
ป้อมอัครา ชัยปุระ 13:20 17:20
ป้อมอัครา ชัยปุระ 13:20 17:20
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 14:10 01:20
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 14:10 01:20
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 14:10 01:20
ป้อมอัครา ชัยปุระ 16:50 21:40
ป้อมอัครา ชัยปุระ 16:50 21:40
ป้อมอัครา ชัยปุระ 17:30 22:25
ป้อมอัครา ชัยปุระ 17:30 22:25
ป้อมอัครา ชัยปุระ 17:30 22:25
ป้อมอัครา ชัยปุระ 18:40 23:05
ป้อมอัครา ชัยปุระ 18:40 23:05
ป้อมอัครา ชัยปุระ 18:40 23:05
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:20
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:15
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:20
ป้อมอัครา ลัคเนา เอ็นอาร์ 18:45 01:45
ป้อมอัครา ลัคเนา เอ็นอาร์ 18:45 01:45
ป้อมอัครา ลัคเนา เอ็นอาร์ 18:45 01:45
ป้อมอัครา ลัคเนา เอ็นอาร์ 18:45 01:45
ป้อมอัครา ลัคเนา เอ็นอาร์ 18:45 01:45
ป้อมอัครา ลัคเนา เอ็นอาร์ 18:45 01:45
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 09:00
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:20
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:15
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:15
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 09:00
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 09:00
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:20
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 07:15
ป้อมอัครา สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี 18:45 09:00
ป้อมอัครา ชัยปุระ 19:00 01:20
ป้อมอัครา ชัยปุระ 19:00 01:20
ป้อมอัครา Aishbagh, ลัคเนา 20:30 04:50
ป้อมอัครา Aishbagh, ลัคเนา 20:30 04:50
ป้อมอัครา Aishbagh, ลัคเนา 20:30 04:50

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส ป้อมอัครา 0.8
รถบัส Agra Same Day Return Group 1.2
รถบัส อักกรา 1.3
รถไฟ Agra City 1.3
รถตู้ Agra Same Day Return, เดลี 1.3