มุมไบ

Mumbai

ขาออก - 07:29

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
มุมไบ ปูเน 23:25 02:40
มุมไบ กัว 23:25 13:15
มุมไบ อาเมดาบัด 23:25 09:00
มุมไบ สุรัต 23:25 04:30
มุมไบ บังกาลอร์ 23:30 14:30
มุมไบ อาเมดาบัด 00:15 07:29
มุมไบ อาเมดาบัด 01:20 13:05
มุมไบ สุรัต 01:40 08:04
มุมไบ อาเมดาบัด 01:40 12:39
มุมไบ ปูเน 02:05 03:45
มุมไบ บังกาลอร์ 03:15 18:45
มุมไบ ปูเน 03:25 05:30
มุมไบ ปูเน 03:30 08:00
มุมไบ ปูเน 03:45 08:20
มุมไบ ปูเน 03:49 06:59
มุมไบ บังกาลอร์ 03:49 23:04
มุมไบ ปูเน 03:55 07:35
มุมไบ ปูเน 04:00 08:30
มุมไบ อาเมดาบัด 04:00 13:15
มุมไบ ปูเน 04:15 08:30
มุมไบ อาเมดาบัด 04:15 17:35
มุมไบ สุรัต 04:15 12:00
มุมไบ ปูเน 04:30 09:00
มุมไบ ปูเน 04:45 07:40
มุมไบ ปูเน 04:45 09:15
มุมไบ ปูเน 05:00 08:00
มุมไบ ปูเน 05:20 10:15
มุมไบ ปูเน 05:45 10:40
มุมไบ อาเมดาบัด 06:15 17:35
มุมไบ สุรัต 06:15 12:00
มุมไบ ปูเน 06:15 11:10
มุมไบ ปูเน 06:40 10:50
มุมไบ ปูเน 06:45 11:40
มุมไบ ปูเน 07:30 11:30
มุมไบ ปูเน 07:40 11:15
มุมไบ ปูเน 07:45 12:40
มุมไบ อาเมดาบัด 08:00 19:00
มุมไบ ปูเน 08:15 13:10
มุมไบ ปูเน 08:45 13:40
มุมไบ ปูเน 09:00 13:00
มุมไบ ปูเน 09:15 14:10
มุมไบ เจนไน 09:30 12:30
มุมไบ บังกาลอร์ 09:30 06:00
มุมไบ ปูเน 09:45 14:40
มุมไบ อาเมดาบัด 10:05 21:50
มุมไบ สุรัต 10:05 17:05
มุมไบ ปูเน 10:15 15:00
มุมไบ อาเมดาบัด 10:25 22:00
มุมไบ ชัยปุระ 10:25 10:35
มุมไบ สุรัต 10:25 16:10
มุมไบ บังกาลอร์ 10:30 06:00
มุมไบ ปูเน 10:45 15:40
มุมไบ บังกาลอร์ 11:30 06:45
มุมไบ ปูเน 11:30 16:25
มุมไบ ปูเน 12:00 16:00
มุมไบ ไฮเดอรา 12:00 04:00
มุมไบ ปูเน 12:30 17:25
มุมไบ บังกาลอร์ 13:00 07:00
มุมไบ ปูเน 13:15 18:45
มุมไบ ปูเน 13:30 17:30
มุมไบ บังกาลอร์ 13:45 08:00
มุมไบ ปูเน 13:45 19:15
มุมไบ ปูเน 13:55 20:45
มุมไบ บังกาลอร์ 13:55 12:05
มุมไบ ปูเน 14:15 19:00
มุมไบ ปูเน 14:30 18:40
มุมไบ สุรัต 14:45 21:51
มุมไบ ปูเน 14:45 20:15
มุมไบ อาเมดาบัด 14:45 02:51
มุมไบ ปูเน 15:00 19:00
มุมไบ บังกาลอร์ 15:15 07:15
มุมไบ ปูเน 15:30 22:15
มุมไบ ปูเน 15:45 21:15
มุมไบ อาเมดาบัด 16:00 01:30
มุมไบ ปูเน 16:30 20:30
มุมไบ อินดอร์ 16:45 06:35
มุมไบ ปูเน 16:45 22:15
มุมไบ อาเมดาบัด 17:00 05:30
มุมไบ อาเมดาบัด 17:15 06:45
มุมไบ สุรัต 17:30 00:20
มุมไบ โชธปุระ 17:30 14:00
มุมไบ ปูเน 17:30 23:00
มุมไบ อาเมดาบัด 17:30 05:30
มุมไบ กัว 17:45 08:55
มุมไบ กัว 17:45 08:55
มุมไบ อาเมดาบัด 18:00 03:45
มุมไบ ปูเน 18:00 21:30
มุมไบ ปูเน 18:15 22:15
มุมไบ อินดอร์ 18:15 07:55
มุมไบ บังกาลอร์ 18:30 11:30
มุมไบ อาเมดาบัด 18:40 04:25
มุมไบ สุรัต 18:40 23:25
มุมไบ ชัยปุระ 18:40 20:10
มุมไบ อินดอร์ 18:45 07:45
มุมไบ อินดอร์ 19:15 08:00
มุมไบ อินดอร์ 19:45 09:15
มุมไบ สุรัต 19:50 23:50
มุมไบ อาเมดาบัด 19:50 03:30
มุมไบ บังกาลอร์ 20:30 14:05
มุมไบ ไฮเดอรา 20:30 12:20

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ มุมไบดาดาร์ 0.4
รถไฟ สถานีบันดรา, โบริวาลี 4.6
รถไฟ มุมไบเซ็นทรัล 6.2
รถไฟ ลอกมันยา ติลัก เติร์ม, มุมไบ 7.6
เที่ยวบิน BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ 8.2