ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ - ท่าเรือคลองเหีย

Unnamed Rd, Ko Yao District, Phang-nga

ขาออก - 11:10

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ กระบี่ อ่าวนาง 08:15 15:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ หาดอ่าวนาง 08:15 09:35
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต 14:30 15:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต 06:30 07:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต 10:30 11:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือบางรอง, ภูเก็ต 15:00 15:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 08:15 09:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 08:15 12:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ แมคโดนัลด์เขาหลัก 08:15 18:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ Khao Sok National Park 08:15 19:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ หาดเกาะกระดาน 08:15 11:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ Koh Lanta Saladan Pier 08:15 10:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ 08:15 12:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือเกาะมุก 08:15 11:45
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ เกาะไหง 08:15 11:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ 08:15 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ตัวเมืองกระบี่ 08:15 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 14:30 16:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ โรงแรมภูเก็ต 14:15 16:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 08:30 13:45
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:15 18:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:15 17:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือ ต้นไทร 08:15 13:00
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 11:15
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ สนามบินตรัง 08:15 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ สนามบินตรัง 08:30 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ Trang Bus Terminal 08:30 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ตรัง 08:15 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ ตรัง 08:30 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ สถานีรถไฟตรัง 08:15 14:30
ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ สถานีรถไฟตรัง 08:30 14:30