บากัน ชเว พยี

Bagan Shwe Pyi Highway Bus Terminal, Nyaungu, Myanmar

ขาออก - 12:23

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 07:30 17:30
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 08:00 18:00
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 19:00 05:00
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 19:30 05:30
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 20:00 06:00
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 20:00 05:30
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 20:30 06:30
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 21:00 07:00
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 21:00 07:00
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 21:30 07:30
บากัน ชเว พยี ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง 21:30 07:30
บากัน ชเว พยี มันดาเลโอเค 08:00 13:30
บากัน ชเว พยี มันดาเลโอเค 12:30 18:00
บากัน ชเว พยี นวงชเวบากันมินตา, ทะเลสาบอินเล 08:00 16:00
บากัน ชเว พยี นวงชเวบากันมินตา, ทะเลสาบอินเล 20:30 05:30
บากัน ชเว พยี นวงชเวออดิสเซ เจเจ, ทะเลสาบอินเล 09:00 17:00
บากัน ชเว พยี นวงชเวออดิสเซ เจเจ, ทะเลสาบอินเล 22:00 05:30
บากัน ชเว พยี Winner Hotel, กะลอว์ 08:00 14:00
บากัน ชเว พยี Winner Hotel, กะลอว์ 09:00 15:30
บากัน ชเว พยี Winner Hotel, กะลอว์ 09:00 15:30
บากัน ชเว พยี Winner Hotel, กะลอว์ 20:30 04:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ พุกาม 0.5
เที่ยวบิน NYU สนามบินนวงยู, พุกาม 2.4
รถบัส Sein Nann Soe, มาเกว 5.5
เรือเฟอร์รี่ ညောင်ဦးမြို့, มัณฑะเลย์ 5.9
รถบัส Shwe Zi Gon Nyaung U, มาเกว 5.9