Jaipur

Gopalbari, Jaipur, Rajasthan 302016, India

Departures -

出发地目的地出发地抵达
JaipurAjmer Jn05:2509:40
JaipurAjmer Jn05:2519:20
JaipurAjmer Jn05:2519:20
JaipurBandra Terminus05:2506:35
JaipurBandra Terminus05:2506:35
JaipurBandra Terminus05:2507:35
JaipurBandra Terminus05:2507:35
JaipurBandra Terminus05:2514:20
JaipurBandra Terminus05:2514:20
JaipurBandra Terminus05:2514:20
JaipurBhopal Jn05:2511:25
JaipurBhopal Jn05:2511:25
JaipurChennai Central05:2510:10
JaipurChennai Central05:2510:10
JaipurChennai Central05:2510:10
JaipurChennai Central05:2509:45
JaipurChennai Central05:2509:45
JaipurChennai Central05:2509:45
JaipurDehradun05:2519:40
JaipurDehradun05:2519:40
JaipurHyderabad Decan05:2508:10
JaipurHyderabad Decan05:2508:10
JaipurIndore Jn Bg05:2507:10
JaipurIndore Jn Bg05:2507:10
JaipurIndore Jn Bg05:2507:10
JaipurJammu Tawi05:2508:20
JaipurJammu Tawi05:2508:20
JaipurJammu Tawi05:2508:20
JaipurJodhpur Jn05:2510:50
JaipurJodhpur Jn05:2510:50
JaipurKanpur Central05:2508:55
JaipurKanpur Central05:2508:55
JaipurKota Jn05:2505:20
JaipurKota Jn05:2505:20
JaipurMumbai Central05:2507:40
JaipurMumbai Central05:2507:40
JaipurMumbai Central05:2507:40
JaipurMumbai Central05:2511:40
JaipurMumbai Central05:2511:40
JaipurMumbai Central05:2511:40
JaipurMysore Jn05:2515:45
JaipurMysore Jn05:2515:45
JaipurMysore Jn05:2515:45
JaipurNagpur05:2519:15
JaipurNagpur05:2519:15
JaipurNew Jalpaiguri05:2514:20
JaipurNew Jalpaiguri05:2514:20
JaipurPune Jn05:2508:05
JaipurPune Jn05:2508:05
JaipurPune Jn05:2508:05
JaipurRaipur Jn05:2521:25
JaipurRaipur Jn05:2521:25
JaipurSecunderabad05:2507:30
JaipurSecunderabad05:2507:30
JaipurSecunderabad05:2507:30
JaipurUdaipur05:2521:30
JaipurUdaipur05:2521:30
JaipurJodhpur Jn00:0505:45
JaipurJodhpur Jn00:0505:45
JaipurJodhpur Jn00:0505:45
JaipurJodhpur Jn00:0505:45
JaipurDelhi Sarai Rohilla00:4505:35
JaipurDelhi Sarai Rohilla00:4505:35
JaipurDelhi Sarai Rohilla00:4505:35
JaipurDelhi Sarai Rohilla00:4505:35
JaipurDelhi Sarai Rohilla00:4505:35
JaipurDelhi Sarai Rohilla00:4505:35
JaipurSawai Madhopur00:5003:05
JaipurDelhi01:1506:30
JaipurDelhi01:1506:30
JaipurDelhi01:1506:30
JaipurDelhi01:1506:30
JaipurJodhpur Jn01:3507:10
JaipurJodhpur Jn01:3507:10
JaipurAjmer Jn02:0504:00
JaipurAgra Fort02:3509:10
JaipurJodhpur Jn02:3507:50
JaipurJodhpur Jn02:3507:50
JaipurAgra Fort02:3509:10
JaipurAgra Fort02:3509:10
JaipurJodhpur Jn02:3507:50
JaipurJodhpur Jn02:3507:50
JaipurAgra Fort02:3509:10
JaipurNew Delhi02:5507:30
JaipurNew Delhi02:5507:30
JaipurNew Delhi02:5507:30
JaipurJodhpur Jn03:0008:35
JaipurJodhpur Jn03:0008:35
JaipurJodhpur Jn03:0008:35
JaipurAgra Cantt03:1007:15
JaipurAgra Cantt03:1007:05
JaipurAgra Cantt03:1007:05
JaipurAgra Cantt03:1007:15
JaipurAgra Cantt03:1007:00
JaipurAgra Cantt03:1007:05
JaipurAgra Cantt03:1007:15
JaipurAjmer Jn03:4506:10
JaipurAjmer Jn03:4506:10
JaipurAjmer Jn03:4506:10
JaipurAhmedabad Jn03:4515:40

最近的车站

Type名字km
busJaipur1.4
trainGandhinagar Jaipur5.3
trainKanakpura9.6
aviaJaipur Airport10.3
trainGetor Jagatpura10.4