เพรซิเดนเตพรูเดนเต ไป ซานตาคาตารินา

เพรซิเดนเตพรูเดนเต ไป ซานตาคาตารินา

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

ทันที
09:55
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ
02:50
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ
09:35
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น รถนอน
09:35
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา

จาก เพรซิเดนเตพรูเดนเต ถึง ซานตาคาตารินา โดย รถโดยสาร

ทันที
09:55
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ
02:50
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที
09:55
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Executive
02:50
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที
09:55
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 15ชั่วโมง 15นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ
01:10
+1
สถานีรถโดยสารบัลเนอารีโอ คัมโบริว, ซานตาคาตารินา
ทันที
09:55
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 15ชั่วโมง 15นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Executive
01:10
+1
สถานีรถโดยสารบัลเนอารีโอ คัมโบริว, ซานตาคาตารินา
ทันที
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ
09:35
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น รถนอน
09:35
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Executive
09:35
+1
Florianopolis Bus Station, ซานตาคาตารินา
ทันที เร็วที่สุด
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ
08:10
+1
สถานีรถโดยสารบัลเนอารีโอ คัมโบริว, ซานตาคาตารินา
ทันที เร็วที่สุด
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น รถนอน
08:10
+1
สถานีรถโดยสารบัลเนอารีโอ คัมโบริว, ซานตาคาตารินา
ทันที เร็วที่สุด
19:00
เพรซิเดนเตพรูเดนเต
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Executive
08:10
+1
สถานีรถโดยสารบัลเนอารีโอ คัมโบริว, ซานตาคาตารินา

เส้นทางยอดนิยมใน บราซิล