พัทยา - พัทยา

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Pattaya any hotel

ขาออก - 12:45

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
พัทยา ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด 00:00 04:00
พัทยา ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด 00:00 04:00
พัทยา อยุธยา 00:00 03:00
พัทยา อยุธยา 00:00 03:00
พัทยา อยุธยา 00:00 03:00
พัทยา อยุธยา 00:00 03:00
พัทยา อยุธยา 00:00 03:00
พัทยา โอนโรงแรมอยุธยา 00:00 03:00
พัทยา โอนโรงแรมอยุธยา 00:00 03:00
พัทยา โอนโรงแรมอยุธยา 00:00 03:00
พัทยา Bang Bao Pier, เกาะช้าง 05:00 14:00
พัทยา จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 03:00
พัทยา จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 03:00
พัทยา จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:00
พัทยา จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:00
พัทยา จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:00
พัทยา จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 02:00
พัทยา บุรีรัมย์, บุรีรัมย์ 00:00 06:00
พัทยา บุรีรัมย์, บุรีรัมย์ 00:00 06:00
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 03:00
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:00
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:00
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:00
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
พัทยา ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 02:20
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 04:20
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 04:20
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา หัวหินขนส่งโรงแรม 00:00 05:00
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 04:30
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 04:30
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 03:10
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 03:10
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 03:10
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 03:10
พัทยา กาญจนบุรี 00:00 03:10
พัทยา บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 10:30
พัทยา โรงแรมใดก็ได้ในเกาะกูด 05:00 12:15
พัทยา ท่าเรืออ่าวนิด เกาะหมาก 05:00 12:45
พัทยา ท่าเรือแหลมฉบัง 00:00 00:40
พัทยา ท่าเรือแหลมศอกไปเกาะกูดและเกาะหมาก, ตราด 00:00 04:30
พัทยา ท่าเรือแหลมศอกไปเกาะกูดและเกาะหมาก, ตราด 00:00 04:30
พัทยา โอเชียนมาริน่า, พัทยา 00:00 00:40
พัทยา ภูเก็ต 00:00 15:00
พัทยา รับส่งโรงแรมระยอง 00:00 02:00
พัทยา โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ 00:00 08:00
พัทยา โรงแรมเมืองสุโขทัย 00:00 07:00
พัทยา โรงแรมเมืองสุโขทัย 00:00 07:00
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 02:00
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:30
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:30
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:30
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:50
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:50
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:50
พัทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 01:50
พัทยา โรงแรมใดก้ได้ในอุบลราชธานี 00:00 09:30
พัทยา โรงแรมใดก้ได้ในอุบลราชธานี 00:00 09:30
พัทยา Udonthani Hotel Transfer 00:00 09:00
พัทยา สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง 00:00 01:00
พัทยา สนามบินอู่ตะเภา, ระยอง 00:00 01:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถตู้ ถนนเซ็นทรัลเฟสติวัล 2, พัทยา 0.1
รถตู้ Central Festival Beach Road, พัทยา 0.4
รถบัส Pattaya 3rd Road, ชลบุรี 0.8
รถบัส Pattaya Office 1.3
รถตู้ พัทยาใต้, ชลบุรี 1.4