ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ - ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร

154 Rambuttri rd., Banglumpoo, Bangkok 10200

ขาออก - 07:26

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ Maenam hotel transfer, เกาะสมุย 21:00 12:20

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เดย์ทริป ลมพระยา, กรุงเทพ 0.0
รถตู้ เซเวนเซ่นส์สาขา ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ 0.1