ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ - ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร

154 Rambuttri rd., Banglumpoo, Bangkok 10200