ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ - ท่ารถลมพระยา ถนนข้าวสาร

154 Rambuttri rd., Banglumpoo, Bangkok 10200

สถานีใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
การท่องเที่ยวใน 1 วัน ลมพระยา, กรุงเทพ 0.0
รถตู้ เซเวนเซ่นส์สาขา ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ 0.1
รถบัส Khao San Giant Ibis, กรุงเทพ 0.1
รถตู้ บริษัท จอลลี่ ทราเวล, กรุงเทพ 0.1
รถบัส Khao San Jolly Travel, กรุงเทพ 0.1