50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Shin Fuji to Tokyo by train

07:00
Shin Fuji, Shizuoka
08:30
Tokyo
1h 30m
08:00
Shin Fuji, Shizuoka
09:30
Tokyo
1h 30m
09:00
Shin Fuji, Shizuoka
10:30
Tokyo
1h 30m
10:00
Shin Fuji, Shizuoka
11:30
Tokyo
1h 30m
11:00
Shin Fuji, Shizuoka
12:30
Tokyo
1h 30m
12:00
Shin Fuji, Shizuoka
13:30
Tokyo
1h 30m
13:00
Shin Fuji, Shizuoka
14:30
Tokyo
1h 30m
14:00
Shin Fuji, Shizuoka
15:30
Tokyo
1h 30m
15:00
Shin Fuji, Shizuoka
16:30
Tokyo
1h 30m
16:00
Shin Fuji, Shizuoka
17:30
Tokyo
1h 30m
17:00
Shin Fuji, Shizuoka
18:30
Tokyo
1h 30m
18:00
Shin Fuji, Shizuoka
19:30
Tokyo
1h 30m
19:00
Shin Fuji, Shizuoka
20:30
Tokyo
1h 30m
20:00
Shin Fuji, Shizuoka
21:30
Tokyo
1h 30m
21:00
Shin Fuji, Shizuoka
22:30
Tokyo
1h 30m

From Shizuoka to Tokyo by train

07:00
Shizuoka
08:05
Tokyo
1h 5m
09:00
Shizuoka
10:05
Tokyo
1h 5m
11:00
Shizuoka
12:05
Tokyo
1h 5m
12:00
Shizuoka
13:05
Tokyo
1h 5m
13:00
Shizuoka
14:05
Tokyo
1h 5m
15:00
Shizuoka
16:05
Tokyo
1h 5m
17:00
Shizuoka
18:05
Tokyo
1h 5m
19:00
Shizuoka
20:05
Tokyo
1h 5m
20:00
Shizuoka
21:05
Tokyo
1h 5m
21:00
Shizuoka
22:05
Tokyo
1h 5m

Shizuoka to Haneda Airport Schedule

Shizuoka to Haneda Airport Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Shinkansen Train Standard Seat 07:00 – 08:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 08:00 – 09:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 10:00 – 11:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 12:00 – 13:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 14:00 – 15:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 16:00 – 17:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 18:00 – 19:30¥ 8,585
Shinkansen Train Standard Seat 20:00 – 21:30¥ 8,585

Popular Routes in Japan