50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Hangzhou East to Zhejiang by train

#K8499
02:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
05:46
NGH Ningbo, Zhejiang
3h
 Instant  Refund
#K8499
02:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
05:46
NGH Ningbo, Zhejiang
3h
 Instant  Refund
#K8499
02:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
05:46
NGH Ningbo, Zhejiang
3h
 Instant  Refund
#K8563
05:15
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:30
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#K8563
05:15
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:30
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#K8563
05:15
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:30
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 15m
 Instant  Refund
#K1039
05:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:11
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 55m
 Instant  Refund
#K1039
05:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:11
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 55m
 Instant  Refund
#K1039
05:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:11
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 55m
 Instant  Refund
#G7659
06:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#G7659
06:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#G7659
06:35
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:50
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#G7541
06:54
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:49
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7541
06:54
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:49
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7541
06:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
07:54
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
07:04
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:29
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 25m
 Instant  Refund
07:04
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:29
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 25m
 Instant  Refund
07:04
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:29
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 25m
 Instant  Refund
#D3231
07:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:31
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#D3231
07:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:31
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#K1219
07:27
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:07
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#K1219
07:27
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:07
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#K1219
07:27
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:07
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 40m
 Instant  Refund
#D3111
07:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#D3111
07:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#D3145
07:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 20m
 Instant  Refund
#D3145
07:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 20m
 Instant  Refund
#G7533
07:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:53
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7533
07:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:53
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7533
07:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:53
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7501
07:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:53
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7501
07:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:53
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7501
07:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
08:53
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7543
08:08
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:13
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7543
08:08
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:13
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7543
08:08
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:13
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
08:13
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:18
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
08:13
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:18
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
08:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:51
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 35m
 Instant  Refund
08:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:51
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 35m
 Instant  Refund
08:16
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:51
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 35m
 Instant  Refund
08:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:14
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
08:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:14
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
08:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:14
NGH Ningbo, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#D3307
08:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:34
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#D3307
08:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:34
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#D3131
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:47
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D3131
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:47
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7503
08:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7503
08:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7503
08:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
09:54
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#D2287
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:14
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D2287
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:14
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7549
09:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:24
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7549
09:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:24
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7549
09:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:24
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7689
09:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:30
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7689
09:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:30
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7689
09:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:30
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D3201
09:31
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:41
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#D3201
09:31
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:41
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#D3295
09:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:56
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#D3295
09:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:56
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#G7665
09:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7665
09:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7665
09:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
10:48
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7505
09:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7505
09:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7505
09:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D3125
10:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:19
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D3125
10:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:19
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D2285
10:20
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:25
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#D2285
10:20
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:25
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7611
10:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:28
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7611
10:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:28
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7611
10:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:28
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7581
10:36
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:36
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7581
10:36
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:36
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7581
10:36
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:36
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D3205
10:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:56
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#D3205
10:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:56
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 15m
 Instant  Refund
#G7645
10:47
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:42
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7645
10:47
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:42
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7645
10:47
HGH Hangzhou East, Zhejiang
11:42
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7587
10:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7587
10:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7587
10:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:03
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 5m
 Instant  Refund
#G7507
11:08
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7507
11:08
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7507
11:08
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:08
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D2195
11:18
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:18
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D2195
11:18
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:18
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D3107
11:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:25
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D3107
11:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:25
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
11:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
14:43
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 10m
 Instant  Refund
11:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
14:43
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 10m
 Instant  Refund
11:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
14:43
NGH Ningbo, Zhejiang
3h 10m
 Instant  Refund
#D2281
11:35
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:35
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#D2281
11:35
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:35
NGH Ningbo, Zhejiang
1h
 Instant  Refund
#G7589
11:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:38
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7589
11:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:38
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7589
11:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:38
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
#G7681
11:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:58
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
#G7681
11:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:58
NGH Ningbo, Zhejiang
1h 10m
 Instant  Refund
11:56
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:51
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
11:56
HGH Hangzhou East, Zhejiang
12:51
NGH Ningbo, Zhejiang
55m
 Instant  Refund
11:56
HGH Hangzhou East, Zhejiang