Kien Giang bus station, Rach Gia - Trạm Xe Buýt Kiên Giang

QL61, Vĩnh Hoà Hiệp, Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang