Nha Trang Southern Bus - Bến Xe Phía Nam Nha Trang

23/10 Street, Nha Trang

Отправления - 02:38

Откуда Направление Отправления Прибытия
Nha Trang Southern Bus Mien Dong, Хошимин 07:15 18:15
Nha Trang Southern Bus Mien Dong, Хошимин 08:20 19:20
Nha Trang Southern Bus Mien Dong, Хошимин 11:00 22:00
Nha Trang Southern Bus Mien Dong, Хошимин 19:40 06:40
Nha Trang Southern Bus Mien Dong, Хошимин 20:50 07:50

Станции рядом

Тип Имя км
Такси Nha Trang 0.9
Поезд NTR Nha Trang 0.9