Далат Хэнх Кафе - Dalat Hạnh Quán cà phê

2/6 Nguyen Van Cu, Da Lat city, Vietnam