Shin Yokohama - 新横浜駅

2937 Shinoharachō, Kōhoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0026, Japan

Abfahrten - 10:06

Abfahrtsort Ziel Abfahrten Ankünfte
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 06:00 06:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 06:30 06:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 07:00 07:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 07:30 07:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 08:00 08:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 08:30 08:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 09:00 09:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 09:30 09:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 10:00 10:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 10:30 10:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 11:00 11:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 11:30 11:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 12:00 12:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 12:30 12:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 13:00 13:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 13:30 13:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 14:00 14:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 14:30 14:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 15:00 15:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 15:30 15:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 16:00 16:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 16:30 16:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 17:00 17:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 17:30 17:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 18:00 18:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 18:30 18:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 19:00 19:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 19:30 19:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 20:00 20:20
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 20:30 20:50
Shin Yokohama Atami, Shizuoka 21:00 21:20
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 06:00 10:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 06:30 11:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 07:00 11:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 07:30 12:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 08:00 12:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 08:30 13:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 09:00 13:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 09:30 14:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 10:00 14:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 10:30 15:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 11:00 15:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 11:30 16:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 12:00 16:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 12:30 17:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 13:00 17:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 13:30 18:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 14:00 18:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 14:30 19:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 15:00 19:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 15:30 20:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 16:00 20:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 16:30 21:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 17:00 21:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 17:30 22:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 18:00 22:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 18:30 23:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 19:00 23:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 19:30 00:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 20:00 00:40
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 20:30 01:10
Shin Yokohama Hakata Fukuoka 21:00 01:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 06:00 07:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 06:30 07:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 07:00 08:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 07:30 08:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 08:00 09:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 08:30 09:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 09:00 10:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 09:30 10:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 10:00 11:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 10:30 11:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 11:00 12:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 11:30 12:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 12:00 13:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 12:30 13:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 13:00 14:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 13:30 14:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 14:00 15:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 14:30 15:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 15:00 16:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 15:30 16:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 16:00 17:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 16:30 17:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 17:00 18:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 17:30 18:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 18:00 19:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 18:30 19:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 19:00 20:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 19:30 20:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 20:00 21:10
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 20:30 21:40
Shin Yokohama Hamamatsu, Shizuoka 21:00 22:10
Shin Yokohama Hiroshima 06:00 09:40
Shin Yokohama Hiroshima 06:30 10:10
Shin Yokohama Hiroshima 07:00 10:40
Shin Yokohama Hiroshima 07:30 11:10
Shin Yokohama Hiroshima 08:00 11:40
Shin Yokohama Hiroshima 08:30 12:10
Shin Yokohama Hiroshima 09:00 12:40