Shin Fuji, Shizuoka - 新富士駅

640 Kawanarijima, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-0939, Japan

Nächste Station

Typ Name km
Railpass Shin Fuji, Shizuoka 0.0